Descripció

Els fins de l’associació són:

 • Treballar per la promoció i la dinamització social i cultural.
 • Programar activitats i propostes culturals i artístiques pròpies o d’altres,
 • Treballar per la democràcia cultural i la democratització de la cultura. Promoure l’ accés i el gust per  l’art i la cultura com a estratègies de desenvolupament social i econòmic del territori.
 • Enfortir el sentiment d’ identitat i pertinença a la comunitat.
 • Recuperar i divulgar la memòria històrica.
 • Promoure el treball en xarxa amb altres entitats, associacions, agents del territori o institucions.
 • Promoure processos de canvi dirigits a la millora de la qualitat de vida, la igualtat, la inclusió social i la convivència.
 • Treballar per la implicació política i la participació ciutadana.
 • Donar a conèixer el nostre territori, la cultura, la societat, l’entorn natural i la nostra història.
 • Apropar “el món” al Lluçanès aproximant activitats socials, culturals, històriques, o d’altra indole que puguin ser enriquidores.
 • Treballar per la cura i protecció de l’entorn natural, i el seu reconeixement. Fomentar que els municipis i el seu entorn siguin entorns amables, saludables, i amb qualitat de vida alhora que atractius i d’interès turístic.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Espectacles, exposicions, tallers, jocs, trobades, xerrades, lectures, conferències, escenificacions, concerts, concursos, mostres, fires, festivals, espais de debat, documents audiovisuals o escrits, publicacions, estudis.
 • Suport i promoció a altres entitats, associacions, agents socials o institucions que vagin alineats amb els objectius de l’entitat.
 • Projectes de desenvolupament social, comunitari, de mediació, d’implicació social i participació ciutadana.
 • Altres accions dirigides a l’autofinançament de l’entitat.

En concret l’entitat és l’organitzadora de “Les Xeres de Sta. Àgata Festival de Foc i Llum (i ombres) del Lluçanès i co-organitzadora de l’exposició Arteguillotina. Obra gràfica contra la monarquia.

Persones responsables

Presidenta: Helena Vilà Berengueras
Secretari: Paco Garcia Medina

Telèfon

622886608

E-mail

lacasadelheura@gmail.com

Categories
Contactar